Så förhåller vi oss till Coronaviruset

 

Tisdag den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som kund ska tänka och agera.

Vi behöver alla hjälpas åt att försvåra för coronaviruset att sprida sig. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan inte sprider sig och hur du som kund ska tänka och agera.

Vi bryr oss om dig,  och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på några olika saker:

 • Vi uppmanar Ert att ringa eller mejla oss.karaktär.   

  Vi gör inga besök som inte är akuta hos riskgrupper samt hos personer över 70 år. 

 • Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk eller har symtom att omboka besök. 
 • Innan du  besöker våra medarbetare bör du . Om du har några symtom på luftvägsinfektion flyttas besöket fram. Om våra medarbetare uppfattar att du har symtom på luftvägsinfektion vid besöket, kommer de att avbryta besöket och återkomma när du är symtomfri.
 • Våra medarbetare har fått förhållningsregler som innebär att de genomför besöket med försiktighet, med gott avstånd till dig som kund samt med extra god handhygien efteråt.
 • Om du sitter hemma i karantän och/eller har symtom, tillhör riskgrupper eller är 70 år eller äldre  kommer vi givetvis hjälpa dig .

Våra medarbetare har fått förhållningsregler som innebär att de genomför besöket med försiktighet.

 

Sammanfattning

 • Välkomna att ringa eller kontakta oss via mail.
 • Vi gör inga besök som inte är akuta hos riskgrupper samt personer över 70 år. 
 • Inga besök hos personer som de senaste 2 veckorna träffat någon med symtom.
 • Inga besök hos personer som uppvisar symtom på sjukdom. Vid sjukdom ska kund vara symtomfri i minst en vecka innan besök kan planeras in.

Längre svars- och väntetider
Tänk på att våra svars- och väntetider generellt kan komma att bli längre under en tid, om det är så att vi till exempel får medarbetare som blir sjuka och måste stanna hemma. Det kan också bli så att vi tvingas prioritera om våra arbetsuppgifter under en tid. Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

Vi tar vårt samhällsansvar
För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att

 • inte hälsa genom att ta i hand
 • tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör det du också
 • hålla avstånd till andra människor
 • uppmana vår personal som har förkylningssymtom att stanna hemma för att minska risken för att smitta

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

 

 

 

 

I.N Maskin i Umeå AB
Anumark 438
905 95 Umeå
090 - 12 64 19
070 - 687 63 46
ivan@inmaskin.com

© 2023 IN Maskin
Information om cookies